Kandiderar till

Yrkestitel: Skogstekniker

Kommun: Hallsberg

Kort om dig själv
Aktiv i föreningar och idag ordförande för lokal LRF-förening. Kan det mesta om skog

Yrkes- och livserfarenhet
Skogsförvaltning, Produktionschef, Virkeslogistik,
Virkesaffärer med fokus på massa- och pappersindustrin samt
kraftvärmeverk i Svealand. Utbildad reservofficer inom armen.

Dina tre huvudfrågor

  • Energifrågor
  • Skogsbruk – den gröna näringen
  • Minskad stat

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Har varit med sedan förra valrörelsen. Kan mycket om skog och energi.

Håkan Broman – Riksdagskandidat nr 42
Håkan Broman – Riksdagskandidat nr 42