Kandiderar till

  • Region, Stockholm, plats 10
  • Kommun, Nynäshamn, plats 1

Yrkestitel: Egen företagare

Kommun: Nynäshamn

Kort om dig själv
Jag har varit aktiv politiker sedan 2009.
Har varit ledamot i KF, BUN, Kommunstyrelse och upphandlingsnämnden.
Jag är ordförande för lokalförening MED i Nynäshamn

Yrkes- och livserfarenhet
Egen företagare sedan 1989.
Ledarutbildning inom företagsledning.
Erfarenhet inom föreningslivet.

Dina tre huvudfrågor

  • Skola
  • Näringslivet
  • Trafik/vård

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Har politisk erfarenhet inom skolfrågor.
Näringlivsfrågor efter min yrkeserfarenhet.
Trafik/vård har haft som intresse som politiker.

Georgios Tsiouras – Riksdagskandidat nr 20
Georgios Tsiouras – Riksdagskandidat nr 20