Styrelseuppdrag:

  • Ledamot i partistyrelsen.
  • Ledamot i distrikt Skånes styrelse.

Vad har du för bakgrund?
Aktiv i ett familjeföretag med främst jordbruksanknytning sedan barnsben. Studerade ett år i USA (South Carolina) och fortsatte sedan med statsvetenskap och lantbruksrelaterade ämnen innan jag gick in i yrkeslivet helt.

Var är din politiska bakgrund?
Ständiga diskussioner kring köksbord till föreningslivs ger ett självklart intresse för hur ett land, eller en kommun sköts. Även hur global ekonomi och EU-nivå samspelar. Jag gick med i Centerpartiet under Maud Olofssons tid och var aktiv där under ett antal år. Den inriktning som Centern sedermera befäste fungerade inte med mina egna uppfattningar och jag lämnade efter att jag insåg att riktningen inte skulle förändras. Jag anser fortfarande att centerpartisten Karl-Erik Ohlsson var en av de klokaste jordbruksministrarna Sverige har haft, men har idag ett klart avstånd från flera grundläggande politiska linjer i C. Jag gick därefter med i det som blev Medborgerlig Samling och hittar hem ideologiskt.

Hur blev du talesperson för jordbrukspolitik?
Efter visat intresse och förhoppningsvis tillräckliga kunskaper för att kunna hantera ett ämne som är komplext och mångfacetterat.

Varför MED?
Sverige behöver, i min mening, ett liberalkonservativt parti som bryter den hopplösa situation som har skapats av de befintliga partierna. Vid en kris av något slag så svälter Sverige inom en vecka utifrån en kontinuerligt misskött jordbrukspolitik. Det är min uppfattning att det kommer att bli sämre innan det eventuellt blir bättre. Det eventuella består i att en förändring i politiken sker. Jag kan inte säga att jag ser den förändringen i realistiska termer från övriga riksdagspartier. Jag skulle beskriva skälet till MED som likartade när det gäller andra frågor. Försvar, skolan, tryggheten eller näringslivspolitiken.

Edward Nordén
Edward Nordén