Styrelseuppdrag:

Vem är du?
Jag är född 1973, gift och har tre barn som går i lågstadiet. Salabo sedan 2010, men är född och uppväxt i Uppsala.

Vad har du för bakgrund?
Har gått Teknisk Fysik med djupt intresse av teoretisk fysik. Bytte dock bana strax innan examen och började arbete som programmerare som sedan blivit min huvudsakliga karriär. Är idag delägare i ett utvecklingsföretag som dels sysslar med konsultuppdrag och dels med egen spelutveckling.

Vad är din politiska bakgrund?
Jag gick med i MP någon gång i slutet av 2000, men var inte aktiv på något sätt. När jag flyttade till Sala tog jag kontakt med lokala MP-föreningen för att höra deras ställningstagande i bostadspolitiken lokalt och drogs mer och mer in i lokalpolitiken. Deltog i valrörelsen 2014 men lämnade MP 2015 pga missnöje med den tilltagande id-politiken och den ogenomtänkta migrationspolitiken som seglat upp och i praktiken dominerat riksagendan för partiet.

Hur blev du talesperson för miljö- och energipolitik?
Jag motionerade tidigt om energipolitik och hade ganska bra insikt i partiets ställningstagande i olika frågor, därför fick jag frågan. Sedan saknade vi en talesperson för miljöfrågor, och jag erbjöd mig ta den rollen så att vi kunde få igång arbetet med ett miljöpolitiskt program.

Varför MED?
Jag började först titta på Medborgerlig Samling (då ”Borgerlig Framtid”) för att det var ett nytt borgerligt miljöalternativ, men ju mer jag läste, ju mer tyckte jag att jag äntligen hittat ett parti som hade lite vett och sans i de frågor som så ofta i svensk politik saknat just sådan: skola, migration, vård, skattepolitik osv. För mig står Medborgerlig Samling idag helt enkelt för det i särklass bästa alternativet i svensk politik. Det finns inget annat parti jag skulle kunna tänka mig att rösta på.

Christoffer Lernö
Christoffer Lernö