Kandiderar till

  • Region, Halland, plats 9
  • Kommun, Kungsbacka, plats 3

Yrkestitel: Driftingenjör

Kommun: Kungsbacka

Kort om dig själv
Typisk medelsvensson :-). Jag bor i en villaförort till Kungsbacka tillsammans med min familj, som består av 2 döttrar och en fru samt 2 katter. Jag har alltid på något sätt motionerat så jag försöker hålla mig i form och engagerar mig lokalt vilket innebär att jag nu är ledamot i vår vägförening.

Yrkes- och livserfarenhet
Jag har jobbat inom olika befattningar på Ringhals kärnkraftverk under snart 25 år och de senaste 10 år som chef. Jag är van vid att hantera pengar varsamt (miljarder) samt är utbildad i stabsmetodik, vilket används brett över Sverige inom våra offentliga verksamheter ex. räddningstjänst, sjukhus mm). Jag är även van att jobba i multinationella team och har jobbat internationellt med olika granskningar och utvecklingsprojekt.

Dina tre huvudfrågor

  • Energiförsörjning
  • Infrastruktur
  • Näringsliv

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Avseende energiförsörjning har jag 25 års erfarenhet inom området och en har erhållit en bred teknisk kunskap som jag jag kan använda. Tillgång till stabil och billig energi kommer att vara en grundpelare för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftig ur ett internationellt perspektiv, vilket även spiller över till övriga 2 områden; infrastruktur samt näringsliv.

Christian Lundqvist – Riksdagskandidat nr 23
Christian Lundqvist – Riksdagskandidat nr 23