Kandiderar till

Riksdagskandidat – läs presentationen här.

Jag är leg sjuksköterska med lång och bred erfarenhet från akutsjukvård, äldreomsorg och missbruksvård. Under några år har jag arbetat som chef vilket väckt mitt intresse för vårdpolitiken. Det finns nämligen oändligt mycket som kan stramas upp, göras bättre, och i vissa fall skalas ned.

Mitt område är framförallt landstingssjukvården, vilken är under all kritik i de flesta regioner i vårt land. Fritidspolitikerna i landstingsfullmäktige har tagit sig vatten över huvudet och detaljstyr med följd att kostnadsökningarna sväller. Sjukvården kostar mer och mer men vårdplatserna blir allt färre. Samtidigt ligger till exempel huvudstadsområdets akutsjukvård på 100% beläggning konstant. Det är lätt att inse att det inte går att bedriva dygnet-runtöppen akutverksamhet på det sättet. Slutenvården, geriatriken och primärvården behöver alla expanderas om vi ska fortsätta ha tillgänglig vård av god europeisk standard hela vägen genom den historiska befolkningsökning vi nu upplever.

Jag vill jobba för att politiken ska ta ett steg tillbaka, lita på att sjukhusen faktiskt vill leverera god vård, och kommer göra så även utan politisk detaljstyrning.

Privata entreprenörer ligger mig varmt om hjärtat, och en stor del av lösningen på sjukvårdskrisen anser jag ligger i goda stabila ekonomiska ersättningssystem, så att sjukvårdspersonal vill och vågar etablera och driva egen primärvårdsverksamhet.

Jag är vårdpolitisk talesperson för MED sedan ett år, samt vice ordförande i Stockholms länsförening. Ni hittar mina debattinlägg under hashtaggen #ingenskadöienkö i sociala medier.

Carolin Nielsen
Carolin Nielsen