Styrelseuppdrag:

  • Ledamot i distrikt Stockholms styrelse.
  • Ledamot i lokalföreningen Nackas styrelse.

 

Kandiderar som 8:e namn till EU-parlamentet

Jag är gift, bor i Nacka och har fyra barn. Barnen är utflugna och klarar sig själva. Jag är stolt far!

Som så många i MED är jag inte politiker.

Däremot har jag lång erfarenhet av internationella affärsförhandlingar och leveranser. Samt det som många i Sverige fått kämpa med, bygglov för att bygga ut sommarstugan? Plus att jag suttit i många ideella föreningars styrelse; båtklubbar-, brf-, villaägareförening-, samfällighet och fack.

Min bakgrund är också att jag är reservofficer. Major i Amfibiekåren. Och därmed i min värld en garant för ett demokratiskt samhälle, dvs att Sveriges lagar inte ska kunna kringgås eller förändras i antidemokratisk riktning och att vi i Sverige inte ska kunna bli anfallna av en annan stat.

Det som hände i den så kallade Decemberöverenskommelsen var ett demokratiskt haveri. Samt efteråt, när partierna underlät att vara med i ekonomiska förhandlingar om detaljer i rambudget.

Efter att ha tappat förtroendet för nuvarande riksdagspartier så fann jag Medborgerlig Samling.

För om jag inte är nöjd så kommer ju frågan, kan jag göra något, engagera mig? Ja var mitt svar.

Jag blev alltså medlem och var med om att starta upp lokalavdelningen i Nacka och idag är jag styrelseordförande.

Dessutom har jag skrivit och skickat in bidrag till de hjältar som skrivit partiets alla olika program.

Min utbildning är civ.ing inom elektroteknik och IT, företagsekonomi samt en del praktisk juridik inom avtals- och arbetsrätt. Som konsult de senaste 10-15 åren har jag fått en stor bredd.

Efter DÖ började jag även läsa upp min nationalekonomi för att fräscha upp gamla kunskaper.

Det jag arbetat med är större förändringsprojekt, Det är hårdvara som ändringar eller hopslagning av företag. Men även mjukvara, det är kommunikation, förståelse, lyhördhet.

Det finns som jag ser det fyra områden där samarbetet i EU gnisslar mest;

Den största krisen just nu i EU anser jag vara BREXIT. Som är en katastrof för EU-samarbetet.

Dels visar man för flera andra stater att det överhuvudtaget går att göra. Och framförallt, anser jag, framstår det som om EU inte är lyhörda?

Dessutom förlorar Sverige en stor handelspartner. Och Sveriges ekonomi är beroende av EU.

Migration är ett annat katastrofområde inom EU, där länderna inte kunnat enas om en linje. Det kommer att innebära strul och oklarheter under lång tid framåt. Schengensamarbetet ifrågasätts.

Ekonomi, där medlemsländer börjar ifrågasätta avgifterna och dess användning. Det finns två vägar att hantera detta. Antingen så kör EU över medlemsstaterna genom majoritetsbeslut. Eller så ökar man transparens, gör anpassade avgifter och minskar subventioner av olika projekt. Jag skulle lobba för det mjukare synsättet, att göra EU till ett stöd snarare än en federation, en stat.

Tyvärr så verkar den allmänna attityden mot EU vara att graden av överstatlighet ökar istället för att minska. Två nyligen exempel är budgetprocessen och förslag till länkavgifter på internet. Det senare tolkas av kritiker som ännu ett exempel på överstatligt ingripande, på oklara sakgrunder.

Och underliggande svårighet är ju att ekonomin för många länder i EU inte är tillräckligt bra.

Vi tappar marknadsandelar till företag i Asien och arbetslösheten ökar, inte bara pga migrationen.

Klimatfrågan finns också att hantera och där många är engagerade. Tyvärr tar det tid innan man ser konkreta resultat av våra klimatåtgärder. Oavsett var man står i klimatfrågan är det lämpligt att ha en allmän försiktighet genom att så långt det går minska utsläpp, tekniskt och ekonomiskt?

Jag bedömer att vi ska vara realistiska i EU parlamentet. Mycket av MED påverkan i parlamentet görs i kluster, samarbeten mellan liknande partier där vi är nya och fåtal? Det tar tid att påverka.

Slutligen – min egen förmåga till resultat i denna miljö?

  • Jag har bott i Bryssel i över 2 år och lyssnat på de som jobbat i och för EU parlamentet när jag var chef på mellannivå för Ericsson. Träffade även ett antal politiker denna period. Lyssnade för att förstå miljön och hur beslut tas. EU har många påverkansorganisationer!
  • Jobbat i en internationell miljö, på konsultbolag och på Ericsson. Startat dotterbolag i flera länder.
  • Genom att leda förändringsprojekt har jag insett hur stor del av framgång som är mjuka faktorer genom kommunikation och förankring. Jag brukar kunna lista ut hur man ska gå tillväga.
  • Har lång erfarenhet av förhandlingar. Vet att andra kulturer innebär andra uttryckssätt i samtalen.
  • Brukar kunna se trender och dra slutsatser samt därifrån hitta argumentation.
  • Är säkerhetspolitiskt insatt genom att jag som reservofficer tjänstgjort vid planering av missioner.

Jag kan lova att jag ska jobba som tusan för att föra fram MED argumentation och att inte ge mig!

Carl-Axel Stein
Carl-Axel Stein