Styrelseuppdrag:

 

Jag insåg på 10-talet att de som var satta att förvalta vårt land inte var mogna uppgiften. Område efter område försummades för att vinna kortsiktiga politiska poänger istället för att ha en framsynthet som gynnar landet på lång sikt. Man triangulerade runt ett till Riksdagen demokratiskt invalt parti för att slippa ta hänsyn till folkviljan. Man uppvisade ett groteskt förakt för demokratin. Det funkade inte längre att bara sitta och bli förbannad i TV-soffan, jag var tvungen att engagera mig. Så jag kavlade upp ärmarna och på den vägen är det.

Jag föddes i Dalarna men flyttade tidigt till Eskilstuna där jag vuxit upp och fortfarande bor. Har erfarenhet från lite olika yrkesområden: Delade reklam i ungdomen, jobbade i kiosk, sommarjobbade inom långvården, på verkstadsgolv, på lager och jobbar idag inom det privata näringslivet som logistiker och trivs bra med det.

Politiskt har jag aldrig tidigare varit aktivt verksam, men upptäckte att det parti jag tidigare sympatiserade med och röstade på inte längre representerade mina åsikter och ideal. Generellt fanns det en brist i sättet att förvalta vårt land i riksdagen där man beslutade utifrån utopiska resonemang istället för en krass verklighet. Jag insåg att jag inte längre bara kunde sitta och titta på den vanvård vårt land utsattes för och när jag hittade Borgerlig Framtid som vi hette på den tiden, så var det solklart. I detta parti fanns vårt lands framtid.

Sveriges problem är dock svåra och djupa och det kommer krävas hårda nypor, tuffa beslut och lång tid för att vända utvecklingen och komma tillbaks på rätt väg. Men det måste göras.

Jag insåg vid migrationsöverenskommelsen 2011 mellan alliansregeringen och Miljöpartiet att det borgerliga parti som jag alltid stöttat och sympatiserat med hade tappat koncepterna totalt. Det fanns överhuvudtaget inte längre ett trovärdigt alternativ kvar att rösta på för oss som var höger.

Sedan dess har ingen av de regeringar som följt visat någon nämnvärd avsikt att först och främst ta hand om och fatta beslut som gynnar Sverige och Sveriges befolkning. Istället fattar man alltför ofta beslut som gynnar vänner, det egna partiet eller den egna framtida karriären. Kort uttryckt kallas detta för korruption.

Vi måste återgå till en förvaltning av landet där positioner tillsätts utifrån den personliga dugligheten och inte utifrån vilka vänskapsband som finns. Samt måste även det egna landet och medborgarna vara prioritet nummer ett för varje fortsatt styre.

I mitt framtida Sverige har vi utrotat offerkulturen. Vi spottar i nävarna och reser oss när vi fallit istället för att ligga och kvida över vår olycka. Vi uppskattar strävan och framgång och gläds med dem det gått bra för istället för att med giriga ögon försöka komma åt resultatet av deras framgång. Vi ger alla medborgare samma möjligheter men accepterar att utfallet kan variera och försöker inte styra utfallet för att få en bra statistik över kön och hudfärg.

I MED:s framtida Sverige kommer man även återigen kunna vistas i alla delar av landet på alla dygnets timmar utan att riskera liv och lem.

Efter decennier av misskötsel har Sverige idag enorma problem på nästintill alla områden. Skola, polis, vård med många fler områden – det är nästan enklare att räkna upp de områden som inte har problem än de som har det. Grunden till att vi hamnat här tror jag är att ingen längre hålls ansvarig för de tillkortakommandena som offentlig förvaltning lider utav. Det kostar inget personligen att försumma sitt verksamhetsområde eller göra fel. Det utkrävs aldrig något ansvar. För att kunna lösa alla de problem som vi har i Sverige idag, så måste det börja kosta att göra fel. Tjänstemanna- och ämbetsmannaansvaret behöver förstärkas igen.

 

Snabbfakta

Namn: Åsa Tallroth

Födelseår: 1975

Bostadsort: Eskilstuna

Utbildning: Bioteknisk högskoleutbildning

Yrke/titel: Logistiker

Bakgrund: Reklamutdelare, kioskbiträde, långvårdsbiträde, lagerarbetare, logistiker

Framtidsvision: Ett Sverige där medborgarna tillåts både ta och utkräva ansvar och där framgång ses som något positivt istället för att betraktas med avundsjuka.

Politisk bakgrund: Har aldrig varit partiaktiv tidigare men alltid sett mig som höger. Upptäckte dock på 10-talet att det parti jag sympatiserat med inte längre motsvarade mina förväntningar och krav.

Fritidsintressen: Det blir mycket partiarbete, men är även engagerad i Hemvärnet och
försöker motionera frekvent.

Åsa Tallroth
Åsa Tallroth