Kandiderar till

Yrkestitel: Datakonsult

Kommun: Malmö

Kort om dig själv
Jag är en nyfiken och vetgirig person och tar sällan saker för sanning utan att själv läsa på om sakfrågan. Jag räds inte att debattera och personers status eller ställning tillskriver jag inget värde, det som har betydelse är vad du säger och gör, inte vem du är. Jag lyfter hellre fram andra än mig själv.

Yrkes- och livserfarenhet
Jag har haft egen firma inom webbutveckling med egna projekt i ett flertal år och även agerat konsult gentemot svenska och utländska bolag inom webbutveckling. Jag har studerat allt från datavetenskap till genusvetenskap vid Lunds universitet. Detta gör att jag är mycket bra på att analysera och systematisera information.

Dina tre huvudfrågor

  • Ekonomi
  • Utbildning
  • Personlig frihet

Vad är det som gör dig lämpad att driva dessa frågor?
Jag är påläst i ekonomi, skattefrågor och har erfarenhet av företagsvillkoren som egenföretagare. Utbildning ligger mig varmt om hjärtat – jag vill förenkla och ge människor valmöjligheter. Personlig frihet diskuteras aldrig i svensk politik och det är en fråga som måste få större vikt i den politiska debatten.

Andreas Nurbo – Riksdagskandidat nr 26
Andreas Nurbo – Riksdagskandidat nr 26