Skip to main content
Pressmeddelande

Öppet brev till Skolverket: Bristfällig kontroll av organisationer som söker bidrag för läxhjälp

By 22 mars 2022november 22nd, 2023No Comments

Ilan Sadé, partiordförande Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

I ett öppet brev till Skolverket ber Medborgerlig Samling (MED) om svar angående handläggningen av ansökningar om statsbidrag till organisationer som bedriver ideell läxhjälp. MED har i en granskning bland annat funnit att bidrag har beviljats till föreningar som inkommit med ansökan för sent, saknar medlemmar och anger ett orimligt antal utlovade elevtimmar.

Bara i Järvaområdet i Stockholm har 6,5 miljoner kronor tilldelats de 20 olika föreningar som är verksamma där. Om dessa föreningars verksamhetsberättelser stämmer förväntas de leverera totalt 433 000 timmars läxhjälp i området.

– Vad vi funnit i vår granskning borde ha fått någon på Skolverket att reagera för länge sedan. Det handlar om ett enormt skatteslöseri, när så mycket som 6,5 miljoner kronor tilldelas organisationer som helt uppenbart inte tillhandahåller den mängd elevtimmar som de påstår i sina ansökningar. Vi tycker att allmänheten förtjänar att få veta vad deras skattepengar används till, och kräver att Skolverket svarar på våra frågor och redovisar hur det här kan ha fått fortgå, säger Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling.

Sedan 2021 har Skolverket höjt anslaget för bidrag till organisationer som bedriver ideell läxhjälp med 140%, till 60 miljoner kronor. Samtidigt har Skolverket ändrat modellen för bedömning av de föreningar som söker bidrag, så att föreningarnas förmåga att omvandla bidragen till elevtimmar inte längre ska beaktas när ansökan prövas. Detta skapar ett system som gör det väldigt enkelt att utnyttja bidragen till andra ändamål än läxhjälp.

– I vår granskning ser vi att betydligt högre uppgivna kostnader än vad som har stöd i räkenskaperna har godtagits. Ersättning för personalkostnader har godkänts till föreningar som inte är registrerade som arbetsgivare. Vissa föreningar anger osannolikt höga medlemsantal, och föreningar som enligt de egna räkenskaperna skickar pengar vidare utomlands har beviljats bidrag. Vi vill veta hur detta kan få pågå rakt framför skattebetalarnas ögon. Antingen har någonting blivit väldigt fel hos Skolverket, eller så har de medvetet beviljat bidrag på felaktiga grunder. Vi vill veta hur det ligger till, och har därför skrivit ett öppet brev där vi ställer sex tydliga frågor till Skolverket, säger Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig Samling i Stockholm.

Hela det öppna brevet bifogas detta pressmeddelande. Bifogas gör även Skolverkets lista över de föreningar som beviljats bidrag.

Länk till Medborgerlig Samlings öppna brev till Skolverket:
https://www.medborgerligsamling.se/oppet-brev-till-skolverket/

Länk till Skolverkets lista över föreningar som beviljats bidrag:
https://www.skolverket.se/download/18.3770ea921807432e6c778d/1655821913845/Lista_over_beviljade_belopp_ansokan_laxhjalp.org_2022.pdf