Såsom meddelades den 20 november 2017 lämnade dåvarande förste vice ordförande Bo Hansson sina förtroendeuppdrag för Medborgerlig Samling efter att det uppkommit oklarheter avseende vissa ekonomiska frågor. Efter att Medborgerlig Samlings revisorer har gått igenom ärendet och underlag har presenterats har oklarheterna retts ut och det föreligger inte skäl för misstankar om ekonomiska oegentligheter.

Oklarheter utredda och misstankar avskrivna