MED lanserar pensionspolitiskt program

Idag lanserar Medborgerlig Samling sitt pensionspolitiska program. Programmet är ett steg i partiets löpande politikutveckling och är efterlängtat av många väljare och medlemmar. Det nya programmet innehåller skarpa förslag som drastiskt skulle förbättra tillvaron för både dagens och morgondagens pensionärer