S-politiker avslöjas med bidragsfusk

Medborgerlig Samling avslöjar en bidragsfuskande S-politiker. I centrum för härvan står politikern Mohamed Nassir Abdullahi Ali, som är ordinarie ledamot för Socialdemokraterna i Stockholms stads kommunfullmäktige. S-politikern har systematiskt förvanskat räkenskaperna i bidragsansökningar för föreningen ”Tensta Familjer och Ungdomsförening” till

Öppet brev till Spånga–Tensta stadsdelsnämnd

Frågor angående beviljade föreningsbidrag och IOP med föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen, som bedriver könsseparerad verksamhet Föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen har under flera år beviljats föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Spånga–Tensta. Sedan 2018 har 720 000 kr beviljats. Stadsdelsnämnden Spånga–Tensta har