Nu drar Medborgerlig Samling äntligen officiellt igång nomineringarna av kandidater till valsedlarna i de allmänna valen 2018. I några distrikt har nomineringskommittéer redan påbörjat insamlingen av namn. Nu sätter vi igång nomineringen genom denna centrala kanal.

Nomineringar till kommun- och landstings-/regionval kommer att skickas vidare till den nomineringsansvarige i respektive distrikt, där distrikt finns. I områden som saknar aktivt distrikt kommer namnen att skickas till den centrala nomineringskommittén, som partistyrelsen inom kort kommer att tillsätta. Detsamma gäller nomineringar till riksdagslistan. De som är medlemmar kan nå nomineringsformuläret via interna forumet samt de medlemsbrev som skickas ut.

Nomineringsprocessen ser ut enligt följande:

  1. Tid för allmän nominering t o m 13 december 2017
  2. Ett förtroenderåd med företrädare från alla distrikt fastställer, i enlighet med stadgarna, kandidatförsäkran
  3. Presentation av kandidater på vår hemsida, planeras ske före jul
  4. Nomineringskommittéerna arbetar med att ta fram förslag till valsedlar i de olika valen
  5. Fastställande av listorna till kommunalval sker i lokalföreningarna vid deras årsmöten i januari-februari 2018
  6. Fastställande av listorna till landstings-/regionvalet och till kommuner där lokalförening saknas vid distriktens årsstämmor i februari-början av mars 2018. Där sker också medlemsomröstning bland de närvarande gällande riksdagslistan.
  7. Fastställande av riksdagslistan vid ett förtroenderåd i mars 2018
  8. Listorna, jämte bekräftande underskrifter från kandidaterna, ska vara inlämnade till respektive länsstyrelse i månadsskiftet mars-april

Nomineringen enligt punkt 1 ovan sker genom ifyllande av det särskilda nomineringsformuläret på hemsidan. Du kan nominera både dig själv och andra. Observera att du måste tillfråga den person som du nominerar och få ett godkännande! Kravet för att kunna ställa upp för MED i de allmänna valen är, förutom personlig lämplighet (krav på redovisning av utdrag från belastningsregister kommer att ställas) och vilja att jobba hårt för en valseger, att man är medlem i partiet senast när listorna ska fastställas. Det är således fullt möjligt att även tillfråga och nominera personer som inte är medlemmar i MED i dag, men som kan tänka sig att bli det!

 

Då kör vi. Mot riksdag, landstings-, region- och kommunfullmäktige!