Du kan läsa mer om vår nomineringsprocess samt krav på sidan ”Nomineringar till de allmänna valen” som ligger under menyn Engagera dig.

Följande information efterfrågas:
Mig själv: Namn, E-post,Telefon, Yrke, Ålder, Bakgrundsinformation och varför man är intresserad, vilka val man vill ställa upp i (riksdag, landsting och kommun) samt eventuella sociala nätverk.
Annan person: Namn, E-post, kontaktuppgifter till den du nominerar, motivering till nominering samt vilka allmänna val du nominerar personen till (riksdag, landsting och kommun).
För att ställa upp måste man även underteckna en kandidatförsäkran. Ladda ner kandidatförsäkran.