Mycket har sagts och skrivits om skandalen med nye kommunikationschefen Johan Adolfsson. Ingenstans förs dock en diskussion om skandalens kärna.

Vem tar ansvar? – Trelleborgs Allehanda