Politiken bör läggas om och asylrätten omtolkas eller begränsas så att syfte, bättre resursutnyttjande och större rättvisa uppnås, skriver Staffan Gunnarson, MED:s EU-kandidat.

Reformera flyktingpolitiken för ökad ändamålsenlighet – Debatt Altinget