Nyanlända måste få veta, ärligt och tydligt, vilket beteende de förväntas ha när de är här, skriver insändaren.

Insändare i Hudiksvalls Tidning att det måste börja ställas krav på nyanlända.