Valet står inte mellan lågaffektivt bemötande och att bemöta barn med våld. Inte heller mellan helt passiviserade pedagoger eller studiero. Detta är en falsk dikotomi som båda sidor i debatten har en tendens att vilja förmedla. Vad det bör handla om är kompletterande metoder som utgår från barnens individuella behov, skriver Zanno Jacklin och Edward Nordén, Medborgerlig samling.

Den ena pedagogiska metoden utesluter inte den andra – GP