Simon Sjögren har idag lämnat alla sina politiska uppdrag inom Kristdemokraterna. Han går nu över till Borgelig Framtid istället.

Artikel på SVT Värmlands webb om att distriktsordföranden för KDU Värmland går över till BF.