I Sverige finns en övertro på det allmännas uppgift och möjlighet att uppmärksamma och ge stöd till
utsatta. I den mån det finns resurser att fördela tas i bästa fall hänsyn till ekonomiska behov men
oftast tas allt för liten hänsyn till förtjänst. För den person som riskerat sin egen säkerhet och som
blivit skadad i samband med tjänstgöring för att skydda och hjälpa oss andra gäller samma regler
som för alla andra vid en längre sjukskrivning. Utöver fysiska skador så drabbas även en del av
psykiska ärr som kan vara desto svårare att diagnostisera i vårt fredliga land. För den enskilde eller
dennes familj kan detta få stora konsekvenser både ekonomiskt och socialt.

Kamrathjälpen organiseras av Sveriges veteranförbund.  Besök Kamrathjälpen och läs om deras verksamhet och den hjälp de ger till enskilda som har tjänat vårt land. Ge vad ni kan. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 50 kr gör nytta och många bäckar små gör en stor å. Häng MED och stöd Sveriges veteraner.

Läs mer om initiativet.