Skip to main content
Information

Meddelande från partiordförande Ilan Sadé

By 20 mars 2023november 4th, 2023No Comments
Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling.

Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Söndagen den 22 mars 2015 valdes jag in i styrelsen för ett litet embryo till politiskt parti som då hette Borgerlig Framtid. Jag hade inte haft en tanke på att gå in i partipolitik igen efter flera år som partilös, men så offentliggjordes Decemberöverenskommelsen den 27 december 2014. Så här kan vi inte ha det, tänkte jag.

Inte trodde jag då, i mars 2015, att jag i oktober 2016 skulle föreslås och väljas till partiordförande vid en stämma i Lund. Det var långt ifrån planerat. Partiets namn byttes vid stämman till Medborgerlig Samling och vi byggde vidare, med siktet inställt på valet 2018.

Nu är jag inne på mitt sjunde år som partiledare och jag har nyligen meddelat valberedningen att jag inte kandiderar inför kommande mandatperiod, som inleds vid Medborgerlig Samlings partistämma i höst. Allt har sin tid, som Predikaren säger, och jag har kommit fram till att det är dags att lämna över till nästkommande.

Jag gör det framför allt av två skäl.

Under åren som partiledare har jag samtidigt varit verksam som jurist och även haft andra engagemang. Jag känner nu att det är dags att åter kunna lägga mer fokus på yrket. Likaså på andra sidoverksamheter och på privatlivet, som har fått stå tillbaka en hel del.

Vidare har jag varit partiordförande under en tid då två allmänna val och ett Europaparlamentsval har hållits. MED har stegvis vuxit när det gäller organisation och medlemmar. Kännedomen om partiet ute hos folk har ökat, procent för procent, trots etablerade mediers val att undvika rapportering. Dock har våra valresultat på riksnivå stannat på ett par tiondels procent. Jag tror att det nu kan vara i partiets intresse att öppna för förnyelse. Att pröva någonting nytt. Däribland ett nytt partiledarskap.

Medborgerlig Samling har stegvis stärkts, stabiliserats och förbättras från år till år. Vi har genom hårt, idogt, bitvis slitsamt och alltid ideellt arbete banat vår väg framåt. Vi är vad vi heter. Vi är den frihetsrörelse som Sverige behöver, byggd på medborgarandan: plikten att som fri medborgare samverka med andra och bidra till det gemensamma.

Så ser våra medlemmar på sin roll i politiken. Jag har sett det, varje dag.

MED är fortfarande ett mycket ungt parti. MED har framtiden för sig.

Ilan Sadé
Partiordförande, Medborgerlig Samling