Medborgerlig Samling (MED) har utsett Joachim Albacke till ny talesperson för området energi. − Jag har varit engagerad i MED i 5 år och var drivande i partiets kampanjer och manifestationer mot stängningarna av Ringhals 1 och 2 åren 2019 och 2020. Att de etablerade partierna inte förstod faran med nedstängningarna i god tid bevisar varför MED behövs. Hade man lyssnat på oss hade vi kunnat undvika en nationell kris som kommer ta decennier att reparera.

Porträtt på Joachim Albacke som är energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.− Jag har inte alltid haft en politisk uppfattning som stått MED nära. Engagemanget kom efter att ha omprövat tidigare positioner både mot nya och gamla fakta och inte minst en uppdatering av egna värderingar och insikter.

− Ämnet energi har alltid intresserat mig. Jag pluggade fysikerlinjen på universitetet med ansatsen att bli forskare. Sen hände – som det ofta brukar – andra saker och numera jobbar jag inom finansiell IT, det som brukar kallas fintech.

− Det är märkligt hur energifrågan och främst när det handlar om vind- eller kärnkraft blivit en höger-vänsterfråga. Kommunistländer har aldrig lagt någon ideologisk aspekt på kärnkraften. Jag tror det handlar om föreställningen att vind är “god” energi för den är gratis och ingen kan äga den. Istället borde fokus vara på vad som är mest rationellt givet de krav vi har på en solid elproduktion. Här har MED sedan starten haft en verklighetsförankrad syn på energipolitiken och inte behövt ändra sin position så som de gamla partierna tvingats göra.

− Det finns också en märklig syn på att viss energi skulle vara mer naturlig och därmed finare och bättre än annan. Begrepp som klimatsmart, hållbar, förnybar och fossilfri blandas ofta godtyckligt. Inget av dem är svartvitt. Att producera saker med energin huvudsakligen från den egna kroppen är trevligt och åsätts ofta ett värde i sig men kan aldrig tillfredsställa jordens befolknings behov av varor och tjänster. I själva verket är verkningsgraden förskräckande låg och orsakar stora mängder med koldioxidutsläpp.

− Mitt mål är att driva en nykter energipolitik och att se till att fler hörsammar Medborgerlig Samlings uppfattning så att Sverige inte fattar fler vansinniga energipolitiska beslut som kostar mångmiljardbelopp och skapar energifattigdom.

MED utser ny energipolitisk talesperson