Härmed kallas förtroenderådets ombud till Medborgerlig Samlings förtroenderåd som ersätter partistämman 2022,  i enlighet med § 31 i stadgarna. Rådet genomförs digitalt på plattformen Google Meet. Stämmohandlingar kommer att skickas ut till ombuden i enlighet med stadgarnas tidsgränser. 

Datum och tid: 15 oktober kl. 10:00 till cirka 12:00

Plats: Digitalt på Google Meet, länk skickas till ombuden på e-post

Med vänlig hälsning
Partistyrelsen genom partisekreterare Monika Råberg Hellsing

Kallelse till Medborgerlig Samlings förtroenderåd som ersätter partistämman 2022