Härmed kallas alla ombud till Medborgerlig Samlings digitala partistämma 16 maj 2020. Stämman startar kl. 13:00 och pågår till 16:00. Länk till den digitala plattform där stämman ska äga rum kommer att skickas ut i e-post till alla ombud och anmälda medlemmar. Information om hur medlemmar kan anmäla sig till stämman skickas i nyhetsbrev och anslås på interna forumet. Ombud anmäls av sina distrikt och ni som redan är utsedda behöver inte anmäla er igen.
Kallelse till Medborgerlig Samlings digitala partistämma 2020