Här finner du Medborgerlig Samlings debattartiklar med mera som publicerats i olika media samt artiklar och reportage om MED.

Avskaffa partistödet – Debattartikel Skaraborgsbygden

DEBATT Sverige går mot ett alltmer delat land på flera sätt, den misslyckade integrationen och framväxten av parallellsamhällen där svensk lag inte gäller, är det som är framträdande i samhällsdebatten. Den delning av samhället som till stor del är orsaken[…] Läs artikeln