Här finner du Medborgerlig Samlings debattartiklar med mera som publicerats i olika media samt artiklar och reportage om MED.

Svårt att granska nyttan med resan – Artikel Ekuriren

I en artikel i Eskilstuna-Kuriren ifrågasätter kommunalrådet Jari Puustinen kommunens framtida deltagande till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Under en tid, även innan artikeln, har Medborgerlig Samling begärt ut uppgifter om kommunens närvaro på nämnda mässa för att undersöka vad mässan[…] Läs artikeln