Kära medlem i Medborgerlig Samling!

Valet är genomfört och Medborgerlig Samling har gått framåt i många kommuner och tagit mandat i fem. I Sverige blev det maktskifte och mycket av det som den nya regeringen nu för fram är förslag som MED haft sedan länge. Å andra sidan är vi nu i ett helt nytt läge och en frihetlig opposition är viktigare än någonsin. Vi i Medborgerlig Samling kommer att fortsätta att utveckla vår politik och bygga en stark folkrörelse. Vår målsättning om ett starkt, tryggt och frihetligt Sverige kan bli verklighet först när vi är tillräckligt många.

MED blir inte sondmatade med skattebetalarnas pengar i form av statliga stöd och bidrag, utan bärs upp av en fantastisk och snabbt växande medlemskår. Stödet från medlemmar är helt avgörande, både via engagemang och ekonomiska medel.

Runt om i landet pågår arbetet bland förtroendevalda och medlemmar att göra Medborgerlig Samling mer känt och etablerat bland väljare. Du som följer oss på sociala medier och har kontakt med ditt distrikt eller företrädare i din kommun ser kontinuerligt vad som planeras och vilka evenemang du själv kan delta i och göra en insats.

Tiden för förnyelse av medlemskap har gått ut men vi hoppas på att få välkomna dig tillbaks som ny medlem.  För registrering av medlemskap följ denna länk

 

 

Varmt TACK för att du valt att vara medlem i Medborgerlig Samling! Ditt medlemskap möjliggör arbetet för ett starkt och frihetligt Sverige!

Ilan Sadé, partiordförande Medborgerlig Samling