Medborgare i Sverige har rösträtt. Det gäller även de som bor utomlands (”utlandssvenskar” eller ”expats”) och det är en stor grupp. Det finns beräkningar på att cirka 700 000 individer bor utomlands. Huvuddelen bor i Europa, även om det största enskilda landet troligen är USA. Det finns svenskar i de flesta av världens över tvåhundra nationer.

De som officiellt räknas som utlandssvenskar är de som anmält till Skatteverket att man flyttat utomlands. Denna anmälan gör emellertid inte alla utlandssvenskar. Man bor utomlands, men är inte utskriven. Inte minst är det vanligt med temporära boenden, över året delar man boende i utland och Sverige. Därför är all statistik tämligen osäker.

Det finns specifika frågor som berör just utlandssvenskar. Aktuellt just nu är valfrågor, där många upplever att svenska utlandsväljare inte har någon prioritet. Det fungerar helt enkelt dåligt med tillgänglighet och annat, speciellt öppettider. Andra frågor som berör expats är skattefrågor, frågan om garantipension, att förnya pass som ofta är besvärligt och extra kostsamt för utlandssvenskar, komplikationer vid repatriering (återvändande) m.m.

Kontakt/länkar:

MED är under uppstart av en sektor inom partiet som skall arbeta med just expatfrågor. Har du intresse av eller synpunkter på utlandssvenskars situation är du välkommen att kontakta vår kontaktperson Gunnar Lundh på [email protected]

Gå också med i vår Facebookgrupp – Vänner till MED i utlandet

Valfrågor behandlas i denna PDF-fil.