EU

EU:s utveckling mot en överstatlig federation måste brytas

Prioritera EU:s kärnuppgifter

Banta EU – Sänk avgiften

Våra EU-kandidater

1:a Fredrik Sander

Pappa, hemvärnsman och jurist

Min första uppgift är din frihet och säkerhet

2:e Pia Rundkvist

Förändringsledare, före detta Brysselbo och språknörd

Stoppa skatteslöseriet, banta EU. Frihet på nätet. Obligatoriska biometriska passkontroller.

3:e Staffan Gunnarsson

Idéhistoriker/statsvetare, lärare och frilansskribent.

EU:s viktiga roll som förebild för demokrati och fred mellan fria, oberoende nationer, får inte äventyras

4:e Mons Krabbe

Säkerhetspolitisk analytiker, med en passion för Europas kultur

Skydda yttrandefriheten och säkra EU:s yttre gränser för ökad nationell säkerhet och kontrollerad migration.

En kort sida om vår EU-politik.

Få en överblick av vår EU-politik genom att läsa vår ABC.

Här kan du läsa svaren på de frågor vi fått om vår EU-politik.

Vi försöker få ut valsedlar till alla röstlokaler men vill du vara säker på att få en valsedel beställ en eller flera från oss.

Vårt EU

Medborgerlig Samling vill se ett EU där medlemsländerna står vid rodret, inte anställda tjänstemän i Bryssel. Vi vill hejda marschen mot en federation och i stället vända kursen till ett Europa med nationsstater i fredlig samverkan. Subsidiaritetsprincipen har urvattnats till ett slagord; vi vill att den nationella nivån ska återta beslutskompetensen på alla områden där inte mycket starka skäl försvarar en övernationell ordning.
Vi anser att det finns områden där medlemsländerna inte kan lösa problemen på egen hand. Det handlar om kärnverksamhet som skyddet av den yttre gränsen, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, vissa miljöproblem samt tillgången till Internet. På de områden där EU inte fungerar tillräckligt effektivt i dag vill se förbättringar.

Att den inre marknaden fungerar är EU:s viktigaste uppgift och ett starkt intresse för Sverige. Vårt EU kommer däremot inte behöva en gigantisk budget som den nuvarande. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort. Med nedskärningarna följer också att EU förhindras att detaljreglera på områden där medlemsländerna är bättre skickade eller där reglering inte behövs. 

Medborgerlig Samling vill se ett EU där Sverige samverkar med andra europeiska länder på de områden som ligger i vårt intresse. Ett EU som inte skär alla över en kam. Ett EU för Sverige.