Medborgerlig Samlings kampanj inför valet till EU-parlamentet våren 2019 säger ja till EU – men till ett annat EU än dagens, för att återvända till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete. Partiet lanserade ett valmanifest i december 2018 och arbete pågår med ett heltäckande EU-politiskt program.

Bryt utvecklingen mot en överstatlig federation

Stärk den inre marknaden

Prioritera EU:s kärnuppgifter

——————————————————

EU:s utveckling mot en överstatlig federation måste brytas

EU måste återgå till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete, där de flesta besluten fattas på den nationella nivån. Därmed kommer EU-parlamentet kunna avvecklas. Anpassat medlemskap, där länder kan stå utanför vissa delar av EU-samarbetet, bör bli grundprincip. För Sveriges del handlar det om Schengen- och eurosamarbetet.

En fungerande inre marknad är Sveriges främsta intresse

Sveriges välstånd bygger på utrikeshandeln och EU är vår viktigaste marknad, både för export och import. Den inre marknaden fungerar ännu inte på alla områden, bland annat måste EU-medborgares möjligheter att arbeta i andra EU-länder förbättras. Många av de EU-program som saknar betydelse för den inre marknaden kan avvecklas, vilket på sikt skulle minska Sveriges EU-avgift till en tredjedel av dagens.

Effektivisera vissa kärnuppgifter som kräver överstatlighet

EU måste skydda sin yttre gräns effektivare. För att motverka en okontrollerad migration bör EU i stället stödja demokratisk och ekonomisk utveckling i ursprungsländerna och ge akut hjälp i närområdet vid krigs- och katastrofsituationer. EU bör ge högre prioritet åt gränsöverskridande problem på områden som organiserad brottslighet, terrorism och miljöhot. På IT-området måste EU finna rätt avvägning mellan kraven på effektivitet och hoten mot medborgarnas integritet.

Medborgerlig Samlings valmanifest för EU-valet 2019