Nätverket samlar medlemmarna inom Umeå kommun, med syfte att organisera aktiviteter inom kommunen. Målet är att med tiden bilda lokalförening.

Nätverket Umeå

Styrelse