Nätverket samlar medlemmarna inom Skellefteå kommun, med syfte att organisera aktiviteter inom kommunen. Kontaktperson är Robert Lundkvist [email protected]

Nätverket Skellefteå

Styrelse