Höjda skatter skadar Sverige

Regeringen har låtit kostnaderna skena. Konjunkturinstitutet varnar nu för följderna – högre skatter riskerar att förstöra ekonomin. Det statliga Konjunkturinstitutet (KI) beskriver i Svenska Dagbladet tillståndet i Sveriges ekonomi. Slutsatsen är att kostnaderna ökar samtidigt som andelen förvärvsarbetande sjunker. Det stora