Öppet brev till Spånga–Tensta stadsdelsnämnd

Frågor angående beviljade föreningsbidrag och IOP med föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen, som bedriver könsseparerad verksamhet Föreningen Somaliska Föräldrar – Modersmålföreningen har under flera år beviljats föreningsbidrag från stadsdelsnämnden Spånga–Tensta. Sedan 2018 har 720 000 kr beviljats. Stadsdelsnämnden Spånga–Tensta har