Uteslutningsärende

UPPDATERING: Medlemmen har nu själv begärt utträde ur partiet och avslutat sitt medlemskap med omedelbar verkan. Efter uppgifter som kommit till vår kännedom har vi beslutat att inleda ett uteslutningsärende mot en medlem. Ärendet behandlas skyndsamt. Partistyrelsen Medborgerlig Samling

Valresultat 2022

Se hela valresultatet från 2022. Här publicerar vi också det samlade resultatet för vårt parti Medborgerlig Samling/MED. I riksdagsvalet fick MED 12 882 röster (0,20%), alltför lågt för att komma in i riksdagen, men i kommunvalet är resultatet glädjande. Den positiva