I går kväll bildades formellt distriktsavdelningen Borgerlig Framtid Skåne och en styrelse tillsattes.
Styrelsen består av följande personer:
Ilan Sadé, Malmö, ordförande
Marie von Rietberg, ledamot
Victor Elf, ledamot
Johan Rugsveen, ledamot
Mikael Cederhag, ledamot

Utdrag, tidigare politiska uppdrag för styrelsemedlemmarna:
Marie von Rietberg – nuvarande kommunfullmäktigeledamot Höganäs (f.d. SD)
Ilan Sadé – förbundsordförande för Centerstudenter (2003-2006) (f.d. C)
Victor Elf – f.d. ledamot och vice ordförande MUF Lund (2010-2013) (f.d. M)
Johan Rugsveen – f.d ledamot moderat skolungdom Lund (2014-2015) (f.d M)

Att det redan från början finns mycket politisk erfarenhet i Borgerlig Framtid Skånes styrelse skapar en bra grund för distriktsavdelningens kommande framväxt. Det är också väsentligt för att den ska kunna bedriva sund politik på ett förtroendefullt sätt.

Borgerlig Framtid Skåne bildat