Skip to main content
Okategoriserade

Nytt Idéprogram för Medborgerlig Samling

By 19 juni 2017november 30th, 2023No Comments

Vid partistämman i Göteborg den 21-23 april 2017 antog Medborgerlig Samling ett nytt idéprogram som ersätter det gamla partiprogrammet.

Idéprogrammet beskriver partiets ideologiska grund och redogör för hur Medborgerlig Samling ser att samhället måste utvecklas för att adressera såväl akuta som långsiktiga samhällsproblem som det politiska etablissemanget i Sverige inte har lyckats ta sig an. Denna oförmåga är ett av skälen till att Medborgerlig Samling bildats – det saknas helt enkelt både idéer och politiskt ledarskap i Sverige för att vi som land ska kunna hantera dessa problem.  

Ur inledningen:

Sverige är i flera avseenden ett gott samhälle. Samtidigt står vi, liksom åtskilliga andra europeiska länder, inför svårigheter och hot som allvarligt kan försämra levnadsförhållandena i vårt land. […]

Medborgerlig Samling bildades även som en reaktion mot det faktum att Sveriges borgerlighet, som borde ha tagit sig an […] [nutidens] […] utmaningar, har flytt från verkligheten och från sin egen ideologiska grund. […] Missförhållandena i samhället och hos det allmänna leder förr eller senare till att medborgarna anser att förtroendet är förbrukat. Förhållandet mellan folket och den offentliga makten i ett fritt samhälle kan beskrivas som ett samhällskontrakt. Båda sidor har rättigheter och skyldigheter. När det allmänna inte längre uppfyller sina skyldigheter är kontraktets fortsatta existens i fara. […]

Medborgerlig Samling är ett konstruktivt svar på de missförhållanden som behöver rättas till i Sverige.”

Du kan ladda ned idéprogrammet i sin helhet här. Förutom detta Idéprogram antogs sakpolitiska program på ett antal områden. Dessa kommer att presenteras inom en snart framtid.  

Med vänlig hälsning

Ilan Sadé
Partiordförande
Medborgerlig Samling