Vår politik

Vi har  en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi. Vi lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina  livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter.