Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Fyrtiofemte namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är ingenjören och projektledaren Martin Elmberg, talesperson för infrastruktur.

”Jag är modellflygaren som blev rockmusiker, ingenjör, seglare, skidåkare, familjefar och nu politiker.

Nej, jag hade tappat förtroendet för samtliga riksdagspartier. Det fanns inget parti jag ville rösta på i valet 2018. Men så hände något. Jag gjorde det som jag aldrig trodde att jag skulle göra – jag blev aktiv medlem i ett politiskt parti. Jag hade hittat Medborgerlig Samling.

Det finns många politiska frågor som engagerar mig. Jag driver bland annat frågan om Sveriges infrastruktur och kommunikationer. Här finns en obalans i dagens politik där järnväg får oproportionerligt mycket av pengarna trots att inget tyder på att det ger mest nytta till Sverige. Utan bilvägar dör Sveriges landsbygd. Varför ska man då lägga 75% av investeringarna i Sveriges infrastruktur på järnväg?

Det går inte heller att ducka för invandringsfrågan längre. Framförallt kan vi inte låta delar av befolkningen hamna helt utanför och bli bidragsberoende. Det är oerhört destruktivt för hela det svenska samhället.

En viktig fråga för Sveriges framtid är utbildning och spjutspetskompetens inom framtidsområden. I politiken har till exempel IT-frågorna hamnat i skymundan de senaste decennierna. Detta är olyckligt då Sverige måste ligga i absoluta framkant om vi ska kunna behålla det höga välstånd vi är vana vid. Jag vill lyfta fram Medborgerlig Samlings skolpolitik som ger studiemotiverade ungdomar möjlighet att utvecklas medan mindre studiemotiverade ska ges bättre möjligheter att slutföra en meningsfull yrkesutbildning som leder till jobb. Alla behöver inte bli högskoleutbildade. Sverige måste ta tillvara enskilda individers förutsättningar och låta alla få möjlighet till friheten att leva sitt eget liv.

Själv har jag upplevt både skola, arbetslöshet, jobb, högre utbildning följt av mer jobb och till slut eget företag. De senaste åren har jag arbetat som ledare av utvecklings- och effektiviseringsprojekt, både i privat sektor och statligt. Jag hoppas att genom mitt politiska engagemang kunna göra Sverige bättre inom områden där politiken hamnat helt fel.”

 

Politiker MED yrke: presentation av Martin Elmberg, riksdagskandidat 45