Vi är politiker med yrken, inte yrkespolitiker.

Tjugoandra namn på Medborgerlig Samlings riksdagslista är egenföretagaren Andreas Nurbo, tillika ordförande i lokalföreningen Malmös styrelse.

”Det jag vill uppnå genom mitt politiska engagemang är i korthet:

* Mindre stat

* Lägre skatter

* Mer individuell frihet

* Bättre skola

* Tilltro till individens förmågor

Jag är en 34-årig egenföretagare från Malmö. Jag har varit politiskt debattlysten länge eller snarare jag debatterade allt möjligt. Politik, religion och filosofi är och var roligt att diskutera. Köpte till och med en Koran, som jag läste, för att kunna debattera bättre med muslimerna. Jag har inte tidigare engagerat mig särskilt mycket politiskt. Var dock med i några ungdomsförbund för att få tillgång till deras interna forum så man kunde debattera lite (det är svårt att fejka vara en SSUare, till slut råkar man försäga sig). Att faktiskt engagera sig politiskt och inte bara debattera kom senare.

2014 röstade jag på Sverigedemokraterna som en protest mot Moderaterna och Alliansen. Efter valet så kom jag dock till insikt om att SD egentligen är rätt sossiga så det fick vara sista gången. Sen följde en period av politisk vilsenhet tills jag via Twitter fick upp ögonen för Borgerlig Framtid som partiet hette då. Våren 2016 gick jag med i BF och då främst för att jag gillade partiets syn på företagande och skatter. Moderaterna hade i min mening gått och blivit höger-sossar så de var och är döda för mig som politiskt alternativ.

Inom BF fann jag en del fränder och märkte att jag nog tillhörde den mer liberala falangen inom partiet. Jag anser att individen ska ha rätt att i så stor utsträckning leva sitt liv så som denne finner bäst. Därför är jag också för legalisering av droger och avkriminalisering av sexköp. Men det är inga stora frågor för mig.

Det jag tycker saknas i Sverige idag är tron på individen och dennes kapacitet. Jag tycker Sverige idag hämmar människor, vi verkar vara rädda för att låta folk misslyckas. Detta tänk tycker jag återfinns inom skolan som är ett av mina större intressen. Jag anser att vi som människor ska ha stor frihet men också ta konsekvenserna själva när vi misslyckas. Det är inte fel att misslyckas. Jag tror barn har betydligt större kapacitet för utveckling och att växa än vad vi som samhälle vill utgå ifrån. Detta hämmar också barnen när de blir äldre. Jag tror på människors inneboende kraft. Vi bör ställa krav på barnen, vi bör ge dem chans att både lyckas och misslyckas. Alla måste inte itutas att de kan göra allting. Vi människor är bra på olika saker och detta kompenserar för det faktum att de flesta av oss är rätt dåliga på en massa annat.

Jag vill ha ett samhälle där människor tillåts växa, där företagen tillåts växa, där samhället tillåts utvecklas utan att staten och politiska tjänstemän kommer och förstör och begränsar om det så är med regleringar och skatter eller kollapsande rättsväsende.

Vi måste våga lita på människan. Släpp människan fri från statens gyllene bur.

De viktigaste frågorna jag vill driva:

  • Utbildning och bildning: En bra utbildning om den så är teoretisk eller praktisk är grunden som de flesta bygger sina liv på. Att låta skolan förfalla är att slå undan benen på många.
  • Företagande och skatter: Grunden för ett välmående samhälle är att företag kan skapas och frodas. Skatter ska alltid betraktas som något ont, och behandlas med stor varsamhet så de inte görs till ett självändamål.
  • Vakthund: Jag står för det jag anser vara rätt eller fel även om det personliga priset kan bli högt. Jag bryr mig inte om ifall det är partikollegor, ministrar eller kungar som tänker tokigt. Finns det fel och brister i resonemanget så kommer jag att berätta detta.”

 

Andreas Nurbo

Politiker MED yrke: presentation av Andreas Nurbo, riksdagskandidat 22